نماد سایت رسانه اجتماعی طایفه ایرایی

آغاز فعالیت دوره ششم شورای اسلامی ایرا لاریجان

اعضا محترم دوره ششم شورای اسلامی ایرا

اعضا محترم دوره ششم شورای اسلامی ایرا

اولین جلسه رسمی شورای ششم ایرا متشکل از آقایان فضل الله ابراهیمی، اویس اکبری و محمد فاضلی در محل جلسات این شورا در ایرالاریجان برگزار شد و مطابق صورتجلسه ارائه شده، آقای فضل الله ابراهیمی به عنوان رئیس شورای اسلامی، آقای دکتر اویس اکبری به عنوان نائب رئیس شورا و آقای مهندس محمد فاضلی به عنوان منشی شورای اسلامی ایرا دوره ششم برگزیده شدند.

همچنین در همین خصوص جناب آقای دکتر اویس اکبری به عنوان نائب رئیس و نماینده روستا در شورای بخش لاریجان بیانیه ای به شرح زیر و خطاب به ایرایی های عزیز منتشر نمودند.

 

صورتجلسه شورا ششم در اولین جلسه شورا
خروج از نسخه موبایل