نماد سایت رسانه اجتماعی طایفه ایرایی

درگذشت آقای پوریا احمدنژاد

شادروان پوریا احمد نژاد

شادروان پوریا احمد نژاد نوه دختری مرحوم هادی مجد

متاسفانه با خبر شدیم آقای پوریا احمدنژاد نوه دختری مرحوم هادی مجد و فرزند بانو مهدخت مجد به دلیل ابتلا به کرونا درگذشتند.

ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار احمدنژاد، مجد و سایر اقوام و بستگان، برای ایشان بخشش گناهان و آرامش ابدی را از درگاه احدیت آرزومندیم. 🙏🥀

شادروان پوریا احمد نژاد
خروج از نسخه موبایل